publicerad: 2021  
gäl gälen gälar
gäl·en
substantiv
ofta plur. andnings­organ hos djur som lever i vatten vanligen placerade på huvudets bakre sidor och fungerande genom upp­tagning av syre ur vatten som pressas ut genom dem; hos fiskar, vissa grod­djur och ryggrads­lösa djur
gällock; gälöppning; trakégäl
andas med gälar
belagt sedan början av 1500-talet (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska gel; trol. besläktat med no., isl. geil 'trång dal', isl. gil 'klyfta'