publicerad: 2021  
gäld gälden
gäld·en
substantiv
formellt skuld oftast till en­skild person och i juridiska samman­hang
gäldränta; ingäld; riksgäld
(i) gäld (till någon)
han står i gäld till henne
belagt sedan 800-talet (runsten, Sparlösa, Västergötland (Sveriges runinskrifter)); runform kialti (dat.), vanligen övrig runform kialt (ack.), fornsvenska giäld, giäl; gemensamt germanskt ord, urspr. 'betalning'; jfr ur­sprung till gengäld, gille