publicerad: 2021  
gäldstuga gäldstugan gäldstugor
gäld|­stug·an
substantiv
gäl`dstuga
historiskt fängelse för gäldenär utan betalnings­förmåga i äldre tid
Bellman tvingades 1763 fly till Norge för att und­gå att komma på gäld­stuga
belagt sedan 1712