publicerad: 2021  
götvalsverk göt­valsverket, plural göt­valsverk, bestämd plural göt­valsverken
göt|­vals·verk·et
substantiv
`tvalsverk
an­läggning där göt pressas ut till metall­plattor
SE 2göt
belagt sedan 1874