publicerad: 2021  
väte vätet
H
vät·et
substantiv
`te
ett grund­ämne som ut­görs av en brännbar, färg- och luktlös, mycket lätt gas det vanligaste och kemiskt enklaste grund­ämnet
väteatom; svavelväte; vätgas
tungt väte väte vars atom­kärna inne­håller en neutronoch där­för är tyngre än vanligt väte
belagt sedan 1795; efter lat. hydroge´nium, franska hydrogène med samma betydelse; bildning till våt