publicerad: 2021  
hallick hallicken hallickar
hallick·en
substantiv
hall´ick
var­dagligt man som lever på prostituerades in­komster och upp­träder som ett slags för­man för dem
belagt sedan 1892; jfr finlandssv. dial. hallick 'vild­basare'; ur tjeckiska holomek 'naken tiggare', till holy 'naken; skägglös'