publicerad: 2021  
halleluja
hallelu·ja
interjektion
[-ja´] el. [-lu`-]
kult­rop i judisk och kristen liturgi lov­sjung Herren!
hallelujarop
halleluja jag är frälst!
äv. i substantivisk an­vändning
sjung ditt halleluja!
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska alleluya; av hebr. hallelu-Jah 'lova Herren'