publicerad: 2021  
halvpension halv­pensionen
halv|­pens·ion·en
substantiv
hal`vpension
in­ackordering som om­fattar logi, frukost och ett huvudmål på hotell, pensionat eller dylikt
belagt sedan 1803