publicerad: 2021  
halvsitta halvsatt halvsuttit, presens halvsitter
verb
hal`vsitta
in­ta en ställning mitt emellan sittande och liggande eller mellan sittande och stående
någon halvsitter (någonstans)
hon sov halv­sittande i den vägg­fasta sängen
belagt sedan 1870
halvsittahalvsittande