publicerad: 2021  
handelsbolag handels­bolaget, plural handels­bolag, bestämd plural handels­bolagen
handels|­bo·lag·et
substantiv
han`delsbolag
(huvud­typ av) bo­lag vars del­ägare är solidariskt an­svariga för bo­lagets ekonomiska åtaganden
belagt sedan 1747