publicerad: 2021  
fartyg far­tyget, plural far­tyg, bestämd plural far­tygen
far|­tyg·et
substantiv
fa`rtyg
större (ofta havs­gående) båt för transport av varor, passagerare m.m.
fartygsbesättning; handelsfartyg; krigsfartyg; lastfartyg
ett oceangående far­tyg; ett far­tyg med destination USA
i sammansättn. äv. ut­vidgat
luftfartyg
belagt sedan 1679; av lågtyska fartüg eller nederländska vaartuig med samma betydelse; se ur­sprung till 2fara 1, 2tyg 1