publicerad: 2021  
handelskompani handels­kompaniet handels­kompanier
handels|­kom·pani·et
substantiv
han`delskompani
historiskt bo­lag som av staten fått ensam­rätt för handel in­om visst om­råde under merkantilismen och kolonialismen
det viktigaste handels­kompaniet i Sverige var Ost­indiska kompaniet
belagt sedan 1615