publicerad: 2021  
hedersdoktor heders­doktorn heders­doktorer
heders|­dokt·or·er
substantiv
he`dersdoktor
person som gjort värde­fulla in­satser för universitet eller hög­skola och där­för till­delats doktors­titel ibland utan att ha formella meriter
hedersdoktor (i något)
den kände författaren ut­nämndes till heders­doktor; hon är heders­doktor vid så­väl ett amerikanskt som ett norskt universitet
belagt sedan 1880