publicerad: 2021  
hemland hemlandet hemländer
hem|­land·et
substantiv
hem`land
land där man vuxit upp
SYN. fosterland JFR utland
han åter­vände till hem­landet efter flera års utlands­placering
äv. land där man bor
belagt sedan 1814