publicerad: 2021  
hemlig hemligt hemliga
hem·lig
adjektiv
hem`lig
som bör vara bekant bara för några få (in­vigda)
MOTSATS offentlig 1 JFR fördold
hemlighet; topphemlig
ett hemligt upp­drag; en hemlig in­gång till palatset; ett hemligt tillägg till fördrags­texten; hennes innersta, hemligaste tankar; hon skaffade sig hemligt nummer när hon blev hotad av sin före detta man
spec. om person vars identitet el. verksamhet inte bör vara känd
hemliga polisen; hemlig agent
ibland i adverbiell an­vändning, sär­skilt i vissa ut­tryck
de är hemligt förlovade; han var hemligt förälskad i henne
hemliga val se val
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska hemeliker 'förtrogen; förtrolig; hemlig'; av lågtyska heimelik med samma betydelse, eg. 'hörande till huset'; bildn. till 1hem!!
Alfons och hemlige Mållgan. Titel på barn­bok av Gunilla Bergström (1976) om Alfons Åberg och hans osynlige låtsas­kompis