publicerad: 2021  
hemlighetsfull hemlighets­fullt hemlighets­fulla
hem·lig·hets|­full
adjektiv
hem`lighetsfull
som tycks hålla inne med en hemlighet om person
hemlighetsfull (mot någon) (om något/sats)
hemlighetsfull (mot någon) (om något)
hemlighetsfull (mot någon) (om sats)
dagen före jul­afton såg hans föräldrar mycket hemlighets­fulla ut
äv. om handling eller dylikt
en hemlighets­full åt­börd
äv. om andra före­teelser, ibland med bi­betydelse av mystik
ikoner med en hemlighets­full glöd
belagt sedan 1794
Den hemlighets­fulla ön. Svensk titel på äventyrs­roman av Jules Verne (sv. övers. 1875)