publicerad: 2021  
hemlighetsmakeri hemlighets­makeriet hemlighets­makerier
hem·lig·hets|­mak·eri·et
substantiv
[hem`-] äv. [-i´]
(över­drivet) hemlig­hållande
belagt sedan 1839