publicerad: 2021  
hemvävd hemvävt hem­vävda
hem|­väv·da
adjektiv
hem`vävd
som fram­ställts hant­verks­mässigt om textilvara
hem­vävda tras­mattor
ofta bildligt präktig men föga originell eller spännande
en hem­vävd stillsam tös; musiken var hem­vävd: schottis och hambo
belagt sedan 1547