publicerad: 2021  
hemväg hem­vägen
hem|­väg·en
substantiv
hem`väg
förflyttning till­baka mot hemmet el. utgångs­punkten
() hemväg
hem­vägen var besvärlig; de var på hem­väg från bion; på hem­vägen passade de på att köpa mjölk
äv. mer konkret om mot­svarande väg och dess sträckning
någon­stans på hem­vägen låg en frukt­affär
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska hemvägher