publicerad: 2021  
hemvärn hem­värnet, plural hem­värn, bestämd plural hem­värnen
hem|­värn·et
substantiv
hem`värn
fri­villiga armé­förband med begränsad strids­utrustning, som har till upp­gift att skydda hem­orten i krig om hela organisationen el. en­staka av­delning
hemvärnsman
han gick med i hem­värnet när han blev för gammal för krigs­placering
belagt sedan 1940