publicerad: 2021  
hes hest hesa
adjektiv
som låter oren och skrovlig på grund av försvårad luft­passage om röst el. ljud
hans hesa whisky­röst
äv. om person som lider av (till­fällig) heshet
5 000 rock­fantaster skrek sig hesa
hesa Fredrik var­dagligtsiren för viktigt med­delande till all­mänhetensärsk. om (fingerad) varning för flyg­angrepp: hesa Fredrik tjuter första mån­dagen i varje kvartal ○ spec. äv. i is­hockeysignal vid period­slutde hann skapa flera farliga lägen innan hesa Fredrik ljöd
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska hes; gemensamt germanskt ord, urspr. 'sträv, skrovlig'; idiomet hesa Fredrik myntades 1931 i DN av publicisten Oscar Fredrik Rydqvist (som var hes vid till­fället)