publicerad: 2021  
hesitera hesiterade hesiterat
verb
hesite´ra
mindre brukligt tveka
någon hesiterar
utan att hesitera en enda sekund
belagt sedan 1716; av franska hésiter med samma betydelse; av lat. hæsita´re 'hänga fast; stamma; vara vill­rådig'
hesiterahesiterande, hesitering