publicerad: 2021  
hesperisk hesperiskt hesperiska
hesper·isk
adjektiv
hespe´risk
hög­tidligt syd­ländskt mild eller ljuvlig
hesperiska lundar
ur­sprungligen som har att göra med antikens Hesperien dvs. landet i väster (Italien el. Spanien)
belagt sedan ca 1815; till grek. hes´peros 'afton-; västlig'; jfr ur­sprung till vesper