publicerad: 2021  
hierarki hierarkin hierarkier
hier·arki·er
substantiv
[hirarki´] el. [hierarki´]
(organisation med) nog­grant fast­ställd över- och under­ordning och stränga krav på lydnad etc.
ämbetsmannahierarki
han avancerade snabbt i den militära hierarkin; in­om verket rådde den strängaste hierarki
äv. om system av begrepp eller dylikt, ordnat enl. principen om logisk över- och under­ordning
Linnés system med arter, släkten och familjer bildar en sträng hierarki
belagt sedan 1771; till grek. hieros´ 'helig' och arkhe´ 'herra­döme', till ar´khein 'vara främst'