publicerad: 2021  
hieratisk hieratiskt hieratiska
hier·at·isk
adjektiv
[hira´t-] el. [hiera´t-]
hög­tidligt som hör till den religiösa kulten
hieratiska skrifter
någon gång äv. bildligt sträng om konst­stil eller dylikt
den bysantinska konstens hieratiska monumentalitet
belagt sedan 1887; av grek. hieratikos´ med samma betydelse, till hieros´ 'helig'