publicerad: 2021  
high school ingen böjning, utrum
substantiv
[haj´ sko´l]
ett stadium i det amerikanska skol­systemet ungefär mot­svarande grund­skolans hög­stadium och gymnasie­skolan
belagt sedan 1963; av engelska high school med samma betydelse