publicerad: 2021  
hinta hintade hintat
verb
hin`ta
antyda ibland i form av tips eller dylikt
hinta (om något/sats)
hinta (om något)
hinta (om sats)
hinta något/sats
hinta något
hinta sats
hon hintade att NN skulle få spela från start i nästa match
belagt sedan 1994; efter engelska hint 'an­tyda'
hintahintande, hint