publicerad: 2021  
antyda antydde antytt, presens antyder
verb
an`tyda
1 flyktigt om­nämna eller behandla för att ge upp­hov till vissa tankar el. idéer hos lyssnaren el. läsaren
antyda något/sats (för någon)
antyda något (för någon)
antyda sats (för någon)
i detta samman­hang kan problemet bara an­tydas
belagt sedan 1816; efter tyska andeuten med samma betydelse, eg. 'göra (något) begripligt'; till 2tyda 1
2 låta förstå (utan att direkt säga eller skriva det) ofta av hän­syn, artighet och dylikt
antyda något/sats
antyda något
antyda sats
värden an­tydde med en blick på klockan att gästerna borde gå hem
äv. om före­teelse ut­göra tecken på
den avancerade planeringen an­tydde att en professionell liga låg bak­om in­brottet
belagt sedan 1828
antydaantydande, antydning, antydan