publicerad: 2021  
hitre komparativ, ingen böjning
hit·re
adjektiv
hi´tre
belägen närmare hit­åt dvs. närmare den talandes plats
det hitre av de båda husen
belagt sedan 1551