publicerad: 2021  
hittebarn hitte­barnet, plural hitte­barn, bestämd plural hitte­barnen
hitte|­barn·et
substantiv
hitt`ebarn
mest historiskt över­givet barn som andra än föräldrarna tar sig an
många äldre ungdoms­böcker handlar om hitte­barn
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska hittebarn