publicerad: 2021  
hjon hjonet, plural hjon, bestämd plural hjonen
hjon·et
substantiv
1 ålderdomligt vanligen i sammansättn. person i beroende av sam­hällets hjälp el. av hjälp av en­skilda personer
fattighjon; inhyseshjon
belagt sedan ca 1655; fornsvenska hion 'familjemedlem(mar); äkta make; tjänare'; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. ci´vis 'med­borgare'
2 historiskt vanligen i sammansättn. tjänare
tjänstehjon
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen