publicerad: 2021  
hjärter hjärtern, plural hjärter
hjärt·ern
substantiv
hjärt´er
en av de fyra kort­sviterna (färgerna) i en kort­lek markerad med en röd, hjärt­liknande symbol
hjärterknekt
hjärter ess; han hade ess och kung i hjärter
äv. om en­staka kort i denna färg
han spelade ut en låg hjärter
belagt sedan 1749; trol. av da. hjerter med samma betydelse, eg. plur. av hjerte 'hjärta'; urspr. över­sättning av franska cœur 'hjärta'