publicerad: 2021  
holdingbolag holding­bolaget, plural holding­bolag, bestämd plural holding­bolagen
hold·ing|­bo·lag·et
substantiv
[håo`ldiŋ-]
bo­lag vars huvud­sakliga upp­gift är att äga aktier i andra bo­lag
belagt sedan 1929; efter engelska holding company med samma betydelse, till hold 'hålla; inne­ha'