publicerad: 2021  
holism holismen
hol·ism·en
substantiv
holis´m
en vetenskaps­teoretisk riktning som hävdar att man i första hand ska studera före­teelsers helhet och att helheten inte kan betraktas som en summa av delarna
belagt sedan 1937; bildn. till grek. hol´os 'hel, full­ständig'