publicerad: 2021  
holocaust ingen böjning, utrum
holo·caust
substantiv
[hål´okåst]långt sista å
det nazistiska folk­mordet under andra världs­kriget på fram­för allt judar och romer
hon förlorade hela sin släkt i holocaust
belagt sedan början av 1980-talet; av engelska holocaust med samma betydelse; till grek. hol´os 'hel' och kaustos 'förbränd'