publicerad: 2021  
1homonym homonymen homonymer
homo·nym·en
substantiv
homony´m
ord (lemma) som har samma ut­tal och/eller samma stavning som visst annat men (vanligen) olika böjning och (vanligen) olika betydelse
en homonym (till något)
ordet "gärna" är homonym till ordet "hjärna"; "bank" är en homonym
belagt sedan 1787; till homo- och grek. on´yma, variant av on´oma 'namn'; jfr ur­sprung till namn; pseudonym
2homonym homonymt homonyma
homo·nym
adjektiv
homony´m
som ut­talas och/eller stavas lika­dant (som) men böjs olika; om ord (lemma)
ordet "gärna" är homonymt med ordet "hjärna"; de båda orden är homonyma
belagt sedan 1845; se ur­sprung till 1homonym!!