publicerad: 2021  
homo-
förled
lik i något av­seende som an­ges av efter­ledet
spec. samma ibland i fråga om relation mellan före­teelser eller dylikt av samma slag
belagt sedan ca 1740; till grek. homos´ 'samma'; jfr ur­sprung till sam-