publicerad: 2021  
honoratiores plural
hon·or·ati·or·es
substantiv
[-tsiå`r-]
de mest an­sedda personerna spec. vid hög­tidlig samman­komst men äv. all­männare
en mid­dag med alla stadens honoratiores
belagt sedan 1818; eg. komparativ plur. av lat. honora´tus 'hedrad; ut­märkt', till honora´re 'hedra'; jfr ur­sprung till honorar