publicerad: 2021  
hotelse hotelsen hotelser
hot·els·en
substantiv
ho`telse
hot­fullt yttrande
en hotelse (mot någon) (om något/att+verb/sats)
en hotelse (mot någon) (om något)
en hotelse (mot någon) (om sats)
en hotelse (mot någon) (om att+verb)
en hotelse (att+verb/sats)
en hotelse (sats)
en hotelse (att+verb)
fara ut i hotelser; varken böner eller hotelser hjälpte – hon var obeveklig
äv. om skrivet med­delande
anonyma brev med förtäckta hotelser
belagt sedan 1487–91 (i sammansättn. -brev; (Ett forn-svenskt legendarium)) fornsvenska hotilse