publicerad: 2021  
hudömsning hud­ömsningen
hud|­öms·ning·en
substantiv
hu`dömsning
spontan ersättning av gammal hud med ny särsk. hos vissa djur; mest om ett för­hållandevis snabbt förlopp var­vid den gamla huden krängs av
ormarnas hud­ömsning
belagt sedan 1790