publicerad: 2021  
produkt produkten produkter
pro·dukt·en
substantiv
produk´t
1 konkret resultat av tillverknings­process som vanligen är kontrollerad av människan; ofta med av­seende på handels­vara
produktkatalog; produktutveckling; exportprodukt; hudvårdsprodukt; hårvårdsprodukter; mejeriprodukter; textilprodukt
ut­veckla en produkt; lansera en ny produkt; marknads­föra en produkt; sälja en produkt
före­tagets produkter säljs i över 100 länder
äv. om något som upp­står genom spontan process i naturen
naturprodukt; nedbrytningsprodukt
ibland äv. om spec. tjänst el. service
de flesta kunder är nöjda med rese­byråns produkter
äv. bildligt
flickan i dikten är troligen en­bart en produkt av författarens fantasi
belagt sedan 1733; av lat. produc´tum 'matematisk produkt'; till producera
2 resultat av multiplikation
produkten ((av tal) med tal) produkten (av tal och tal)
produkten av 2 och 3 är 6
belagt sedan 1584