publicerad: 2021  
hugna hugnade hugnat
verb
[huŋ`na]
något ålderdomligt skänka tillfreds­ställelse
JFR glädja
hugna någon (med något)
nyheten om dotterns förlovning hugnade dem; han hugnades med ett dedikations­exemplar
belagt sedan 1409 (öppet brev utfärdat av Laurens Anundsson om gåvor till Riseberga kloster i Närke (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska hughna; bildn. till hug
hugnahugnande