publicerad: 2021  
hugskott hug­skottet, plural hug­skott, bestämd plural hug­skotten
hug|­skott·et
substantiv
hu`gskott
till­fällig idé eller tanke utan större värde
tanken att ut­lokalisera verket till Norr­botten var bara ett löst hug­skott
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Ett Forn-Svenskt Legendarium); fornsvenska hughskot 'in­givelse'; se ur­sprung till hug, håg, skott