publicerad: 2021  
hugnad hugnaden
hugn·ad·en
substantiv
[huŋ`n-]
något ålderdomligt känsla av tillfreds­ställelse
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska hughnaþer