publicerad: 2021  
huller
adverb
hull´er
huller om buller utan någon ordningett stort an­tal träd hade huggits ner och trädstammar och ris låg huller om buller på tomten
belagt sedan 1830; trol. efter lågtyska huller de buller med samma betydelse, rams­liknande ut­tryck till äldre lågtyska bulder 'buller'