publicerad: 2021  
humifiering humifieringen
humi·fi·er·ing·en
substantiv
humifie´ring
(grad av) förmultning och sönderdelning av organiska bestånds­delar
humifiering (av något)
belagt sedan 1893; till humus och lat. -fica´tio 'som åstad­kommer'