publicerad: 2021  
humla humlan humlor
huml·an
substantiv
hum`la
typ av insekt med klumpig, hår­klädd kropp i brokiga färger och med gadd utan hullingar; viktig bl.a. som pollinerare
jordhumla; åkerhumla
belagt sedan ca 1450 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska humbla; gemensamt germanskt ord av ljud­härmande urspr.
Humlan surrar, fjäriln prålar,
lärkan slår i skyn sin drill. Gunnar Wennerberg, Gluntarne (1849–51), nr 25