publicerad: 2021  
husvill hus­villt hus­villa
hus|­vill
adjektiv
hu`svill
som saknar bo­stad och ibland hus­rum för natten
vid branden blev 20 familjer hus­villa
belagt sedan 1511 (brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska husa vilder; jfr ur­sprung till vill