publicerad: 2021  
hybrid-DNA-teknik hybrid-DNA-tekniken
hybr·id-DNA-tekn·ik·en
substantiv
[-deena`-]
genmanipulation
med hjälp av hybrid-DNA-teknik kan man modifiera arvs­anlagen
belagt sedan 1979; jfr ur­sprung till DNA