publicerad: 2021  
hycklare hycklaren, plural hycklare, bestämd plural hycklarna
hyckl·ar·en
substantiv
hyck`lare
person som hycklar
de s.k. "bekännelserna" är skrivna av en hycklare
belagt sedan ca 1680; 1543 som tillnamn